Pohrebné autá (Renault Traffic, Mercedes E)

Pohrebné služby

 

Pohrebné služby OMEGA poskytujú pozostalým kompletný pohrebný servis. Každý zákazník si zasluhuje absolútny individuálny prístup a osobitú starostlivosť. Celú škálu služieb možno rozdeliť na deväť častí:

1. Poradenstvo
Zákazníkom pomáhame pri výbere najvhodnejšieho spôsobu pochovania ich blízkych, radíme pri výbere truhly, kvetov, doplnkov. Taktiež poskytujeme pomoc pri plánovaní pohrebného obradu, a technické riešení samotného ukladania do hrobu či hrobky.

2. Prevoz zosnulého
Po telefonickom kontakte na našej NONSTOP linke 0908 97 58 59 alebo 0903 97 58 59, sme pripravení previesť zosnulého z miesta úmrtia (napr. z domu) do príslušného chladiaceho zariadenia, teda najbližšieho Domu smútku. Naša firma vlastní moderný chladiaci box na uloženie zosnulých, ktorý spĺňa európske hygienické predpisy.

Okrem prevozov zosnulých v rámci celého Slovenska, spĺňame technické normy aj pre prevozy z/do zahraničia (našimi referenciami sú štáty Európy).

3. Umiestnenie v chladiacom zariadení

Po prevoze zosnulého z miesta úmrtia alebo z patológie (ak bola vykonaná pitva) je potrebné umiestniť telo do chladiaceho zariadenia. Naša pohrebná služba spĺňa zákonnú povinnosť pre vlastnenie chladiaceho zariadenia pre zosnulých.

V chladiacom zariadení ostáva telo zosnulého do dňa pohrebu, kedy je prevezené na miesto poslednej rozlúčky. Počas umiestnenia v chladiacom zariadení umožníme rodine prístup k ich blízkemu.

4. Obliekanie a úprava zosnulého
Súčasťou našich služieb je aj obliekanie zosnulého do oblečenia, v ktorom bude pochovaný. Ďalej úprava jeho zovňajšku (napr. holenie).
Na požiadanie vykonávame kozmetickú úpravu.

5. Vybavovanie pohrebu a potrebných dokumentov
Obhliadajúci lekár vystavuje list o prehliadke mŕtveho, ktorý je spolu s dokladmi totožnosti (občiansky preukaz) potrebný na vybavenie úmrtného listu na matrike. Tieto dokumenty je potrebné odovzdať napr. farárovi, alebo pochovávajúcemu rečníkovi, prípadne na kremáciu, Sociálnej poisťovni apod.

Naši pracovníci radi vybavia tieto dokumenty za Vás a odovzdajú Vám kópie potrebné pre získanie pohrebného príspevku (v sume 79,67€) na ktoré majú pozostalí nárok.

6. Výber truhly, kvetov a pohrebných doplnkov
Naši zákazníci majú na výber pestrú paletu truhiel v rôznych farbách, vzoroch a použitom materiály. Pracovníci Vám ochotne poradia vhodnú truhlu podľa spôsobu pochovania, prípadne miestnych zvykov. Ceny rakiev sa pohybujú od 99€ až do 999€. Katalóg rakiev je k dispozícii na našej stránke (klikni tu).

Vzor kytice (ikebany) na truhlu si môžete vybrať z katalógu (viac tu) alebo navrhnúť podľa vlastnej predstavy. Pri každej kytici sa rozhodnete pre veľkosť, farbu a druh kvetov.
Kvetinovú výzdobu alebo iné kytice na pohreb je možné objednať spolu s pohrebom.
Kvetom sa venuje mimoriadna pozornosť. Živé kvety sú vždy čerstvé, objednávané priamo pre konkrétnu objednávku. Objednané kvety a vence Vám odvezieme na miesto pohrebu, a to BEZPLATNE.

7. Príprava a vykonanie poslednej rozlúčky

V deň pohrebu (spravidla jednu až dve hodiny pred začiatkom obradu) prepravíme zosnulého na miesto rozlúčky, kde ho upravíme pre obrad. Zároveň donesieme a naaranžujeme podľa želania kvetinovú a inú výzdobu.


V prípade pochovania do zeme, po skončení obradu prenesú naši uniformovaní pracovníci truhlu nad jamu, kde ju následne spustia do pripraveného hrobu. V prípade kremácie prenesieme truhlu do pristaveného pohrebného auta a odvezieme zosnulého do krematória. Po vykonaní kremácie zabezpečujeme aj následné ukladanie urny do urnového hrobu, alebo klasického hrobu, ktorý na túto príležitosť vhodne upravíme.

8. Výkop jamy alebo zabezpečenie kremácie
Aby sme odbremenili pozostalých od čo najväčšieho množstva starostí, naše pohrebníctvo získalo certifikát pre vykonávanie výkopových prác. V niektorých obciach sme zodpovednými osobami pre prevádzku cintorína.

Ak sa rozhodnete pre kremáciu, po skončení poslednej rozlúčky prevezieme zosnulého do Krematória v Košiciach. Do dvoch týždňov od spopolnenia prevezieme urnu bezplatne do našej pohrebnej služby, kde si ju budete môcť vyzdvihnúť, alebo ju prevezieme na ukladanie do hrobu, či hrobky. 

9. Následné a iné služby
Po skončení pohrebu, pochovaní alebo kremácie Vám pomôžeme s postavením hrobu, pomníka. Naše Kamenárstvo má skúsenosti od roku 1989. (Pre viac informácií kliknite tu)

Na požiadanie a po splnení zákonom daných kritérií vykonávame aj exhumácie ľudských pozostatkov.

 

WWW.HROBOVEDOPLNKY.SK  e-shop s náhrobnými doplnkami    (viac ako 500 položiek skladom)

           E-SHOP VENCOV  

 

           KATALÓG RAKIEV

            

           KATALÓG POMNÍKOV