Správa a prevádzkovanie pohrebísk 

Pri výkopoch hrobov a exhumáciach dodržujeme zákon o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
 
Ako odborne spôsobilá firma zabezpečujeme odbornú spôsobilosť pre Prevádzkovanie pohrebísk pre 46 obcí Košického kraja. Ďalšou našou činnosťou je návrh a realizácia nových hrobových miest, z ohľadom na design a praktickosť ich používania. Pripravujeme aj nové hrobové miesta, ktoré sú známe ako Zelené cintoríny a budujeme Urnové háje. Naša pôsobnosť je výlučne v Košickom kraji, a to z dôvodu efektívneho a zodpovedného prístupu k tejto problematike.

WWW.HROBOVEDOPLNKY.SK  e-shop s náhrobnými doplnkami    (viac ako 500 položiek skladom)

           E-SHOP VENCOV  

 

           KATALÓG RAKIEV

            

           KATALÓG POMNÍKOV